Algemene voorwaarden & disclaimer Sakeenah

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2019.
Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons te zoeken.

Algemene voorwaarden & disclaimer Sakeenah
Dit zijn de algemene voorwaarden & disclaimer voor de website van Sakeenah en al onze overige kanalen. Sakeenah verleent u toegang tot Sakeenah.tv. Op deze website plaatsen wij zelfgemaakte video’s, afbeeldingen, audio’s, lesmodules, artikelen en ander materiaal. Sakeenah heeft het recht om alle inhoud aan te passen zonder hierover een mededeling te plaatsen. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Inhoud
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Wij besteden veel tijd om alles nauwkeurig te plaatsen. Echter kan het soms voorkomen dat er een fout wordt gemaakt. Mocht u zaken tegenkomen die taalkundig of inhoudelijk incorrect zijn, gelieve te mailen.

De opgegeven prijzen op Sakeenah zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de site 24/7 beschikbaar is. Mocht de site vanwege omstandigheden één of meerdere dagen niet beschikbaar zijn, dan heeft u recht op de gemiste dagen.

Copyright
Op alle video’s en lesmateriaal rust copyright. Het is islamitisch gezien niet toegestaan om ons auteursrecht te schenden. Alle copyright behoort toe aan Sakeenah. Wij geven geen toestemming voor het verveelvoudigen, delen, kopiëren of verspreiden van alle inhoud van Sakeenah.tv. Al het lesmateriaal en de videolessen zijn voor persoonlijk gebruik. Het gebruiken hiervan voor je eigen bedrijf/stichting/etc. is niet toegestaan. Het delen van je inloggegevens en wachtwoord met familie, kennissen, vrienden, buren, etc. is ook niet toegestaan. Bij je bestelling ga je akkoord met onze voorwaarden. Allah zegt: ‘O jullie die geloven, houd jullie aan jullie afspraken.’ (Koran 5:1)

Terugbetalingsbeleid

Nee. Je gaat ermee akkoord dat je aankoop onmiddellijk beschikbaar is en je wijst hiermee je wettelijke herroepingsrecht van de hand. We hebben gratis proeflessen die je kan uitproberen voordat je tot aankoop overgaat. Je hebt namelijk toegestemd om gebruik te maken van de cursus, waardoor je afstand doet van het recht om gebruik te maken van de bedenktijd en het recht om de overeenkomst te herroepen. Sakeenah wil dat je helemaal tevreden bent met je aankoop. Wanneer je vragen of problemen hebt, laat het ons dan weten. Dit kan door een mail of een app te sturen.

Geldigheidsduur
Vanaf de dag dat je betaalt, heb je 1 jaar, 6 maanden of 3 maanden lang onbeperkt toegang tot de videolessen. Dit is afhankelijk van het pakket dat je hebt aangekocht. In de omschrijving van je pakket en je factuur kan je zien hoe lang je toegang hebt tot jouw pakket. Bij Sakeenah.tv kan je op één apparaat tegelijk ingelogd zijn. Het is niet mogelijk om in te loggen op meerdere apparaten tegelijk.

Verplichting van de abonnementhouder
De abonnementhouder is verplicht tot betaling van de abonnementskosten.
De prijs per maand voor een abonnement staat in onze webshop aangegeven. Je kunt op verschillende manieren een betaling verrichten op onze webshop. Sakeenah behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De op enig moment vermelde prijzen zijn de definitieve prijzen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder getoonde prijzen.

Bij het aangaan van een abonnement geef je Sakeenah een machtiging om maandelijks de abonnementskosten en eventuele andere gemaakte kosten automatisch af te schrijven.

Indien betaling niet plaatsvindt via automatische incasso dienen alle facturen van Sakeenah binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Als er na 14 dagen geen betaling plaatsvindt, stuurt Sakeenah een herinnering welke binnen 14 dagen moet worden betaald. Alle extra administratiekosten zijn voor rekening van de abonnementhouder. Een eenmaal verrichte betaling komt niet voor enige terugbetaling in aanmerking.

De overeenkomst begint op de datum waarop Sakeenah de aanmelding van de abonnee bevestigt, loopt tot dezelfde dag een maand later (of de eerstvolgende geschikte werkdag) en wordt maandelijks voortgezet tenzij deze door de abonnementhouder wordt opgezegd. Je kunt jouw abonnement maandelijks opzeggen. Dit kan via e-mail, WhatsApp of via jouw account.

Sakeenah is gerechtigd om de dienstverlening met onmiddellijke ingang te blokkeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als Sakeenah niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren of als een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd. Zolang de overeenkomst niet is opgezegd, blijft de maandelijkse vergoeding verschuldigd. Als Sakeenah niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele kosten voor rekening van de abonnementhouder komen.

Je gaat ermee akkoord dat je aankoop onmiddellijk beschikbaar is en je wijst hiermee je wettelijke herroepingsrecht van de hand.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sakeenah. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze exclusieve materialen is niet toegestaan en het commercieel verspreiden hiervan is ook niet toegestaan.

Privacy verklaring
Sakeenah respecteert de privacy van alle gebruikers en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle gegevens. Wij maken gebruik van functionele/analytische cookies om de site te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken, dit kunt u echter uitschakelen via uw internetprogramma. Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Overig
Heb je algemene opmerkingen over Sakeenah, vragen, verbeterpunten, klachten, etc. dan kun je een mail sturen naar. Voor bruikbare suggesties staan we altijd open.

Deze pagina wordt van tijd tot tijd gewijzigd.