Reciteer en stijg op in het Paradijs

De profeet Mohammed (sallallaahoe 'alayhi wa sallam) zei: 'De metgezel van de Koran zal op de Dag der Opstanding naar voren komen, waarna de Koran zal zeggen: 'O mijn Heer, sier hem.' Dan zal de kroon van eer op zijn hoofd worden geplaatst.' Daarna zal de Koran...

Lees meer

Tien aayaat van de Koran

De edele Metgezel 'Abdoellaah ibn Mas'oed zei: 'Wanneer iemand van ons tien aayaat van de Koran leerde, ging hij niet over naar andere aayaat, totdat hij had geleerd wat deze aayaat betekenen en hij deze in praktijk had gebracht.' (Tafsier at-Tabarie, 1/74)

Lees meer

1 letter uit de Koran!

De Profeet Mohammed ﷺ zei: 'Wanneer iemand een letter uit het Boek van Allah leest, dan wordt hier voor hem één goede daad mee opgeschreven. Elke goede daad is gelijk aan tien goede daden. Ik zeg niet dat Alif Laam Miem één letter is, maar Alif is een letter, Laam is...

Lees meer

Wonderen van de Koran

Wanneer ik de Koran vertaal, al kom ik met de beste vertaling, dan kan ik op zijn best proberen een deel weer te geven van de boodschap van de Koran. Maar het is onmogelijk om het wonder van de Koran weer te geven. Het wonder van de Koran zit alleen in de Woorden van...

Lees meer

Hoe onze voorgangers de Koran leerden

Aboe 'Abdir-Rahmaan as-Soelamie zei: 'Wij hebben de Koran geleerd van mensen die ons vertelden dat zij steeds niet meer dan tien verzen uit hun hoofd leerden en deze niet voorbijgingen, totdat zij wisten welke kennis deze verzen bevatten. Zo leerden wij de Koran en...

Lees meer

Hoofstuk al-Faatihah

De edele Metgezel 'Alie ibn Abie Taalib zei: 'Hoofdstuk al-Faatihah daalde in Mekka neer vanuit een schat onder de Troon.' (Asbaab an-Noezoel van Imam al-Waahidie, blz. 12)

Lees meer

De Woorden van Allah

Maalik ibn Dienaar zei: 'Wanneer de Koran wordt voorgedragen aan de waarachtigen hunkeren hun harten naar het Hiernamaals.' Daarna zei hij: 'Hier', en hij begon te reciteren. Vervolgens zei hij: 'Luister naar de Woorden van de Waarachtige van boven Zijn Troon!' (Siyar...

Lees meer

Een derde van de Koran

'Zeg: Hij is Allah, Uniek' (hoofdstuk al-Ikhlaas) is gelijk aan een derde van de Koran..' قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ Profeet Mohammed ﷺ (Sahieh Moeslim: 811)

Lees meer