Tien aayaat van de Koran

De edele Metgezel ‘Abdoellaah ibn Mas’oed zei: ‘Wanneer iemand van ons tien aayaat van de Koran leerde, ging hij niet over naar andere aayaat, totdat hij had geleerd wat deze aayaat betekenen en hij deze in praktijk had gebracht.’ (Tafsier at-Tabarie, 1/74)

Een Engel die nooit eerder naar de aarde is neergedaald!

‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas zei: ‘Toen Djibriel (de Aartsengel Gabriël) eens bij de Profeet ﷺ zat, hoorde hij een geluid boven zich. Hij hief zijn hoofd omhoog en zei: ‘Dit is een poort van de hemel die vandaag werd geopend en die nooit eerder werd geopend.’ Daarop daalde er een Engel neer uit deze poort, waarna …

Lees verderEen Engel die nooit eerder naar de aarde is neergedaald!

De Woorden van Allah

Maalik ibn Dienaar zei: ‘Wanneer de Koran wordt voorgedragen aan de waarachtigen hunkeren hun harten naar het Hiernamaals.’ Daarna zei hij: ‘Hier’, en hij begon te reciteren. Vervolgens zei hij: ‘Luister naar de Woorden van de Waarachtige van boven Zijn Troon!’ (Siyar A’laam an-Noebalaa- van Imam adh-Dhahabie, 5/363)

Een derde van de Koran

‘Zeg: Hij is Allah, Uniek’ (hoofdstuk al-Ikhlaas) is gelijk aan een derde van de Koran..’ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ Profeet Mohammed ﷺ (Sahieh Moeslim: 811)