Kijk eens om je heen

Wat ga je kiezen? Aanschouw alles wat zich om je heen bevindt op aarde: de voorwerpen, de planten, de insecten, de dieren, de vogels en de vissen. Zie je niet dat zij nauwkeurige systemen hebben die hun levens besturen en leiden? Aanschouw al hetgeen zich boven jou bevindt in de hemel: de zon, de maan, de sterren, de wolken, de …

Lees verderKijk eens om je heen

Zijn er andere scheppers dan Allah?

Vraag: Hoe kunnen we het feit dat Allah de Enige Schepper is verenigen met het feit dat het scheppen ook aan anderen kan worden toegeschreven?  Zoals hierop gewezen wordt door de Woorden van Allah (Verheven is Hij):  ‘Gezegend is Allah, de Beste der scheppers.’  [Koran (Soerat al-Moe-minoen) 23:14] En de woorden van de Profeet ﷺ over degenen die beelden maken: …

Lees verderZijn er andere scheppers dan Allah?

De afgoderij van de pre-islamitische Arabieren

De afgoderij van de pre-islamitische Arabieren De pre-islamitische Arabieren geloofden dat Allah de Enige Schepper, Voorziener en Bestuurder van het heelal is, maar zij zonderden Hem niet af in de aanbidding.  Zij aanbaden anderen naast Allah om voor hen bij Hem te bemiddelen en om hen dichter bij Hem te brengen. Allah – Verheven is Hij – zei: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا …

Lees verderDe afgoderij van de pre-islamitische Arabieren

Shirk (afgoderij)

De grootste zonde De Profeet Mohammed ﷺ zei: ‘Zal ik jullie vertellen over de grootste van alle zonden?’  De mensen antwoordden: ‘Ja, o Boodschapper van Allah!’  Daarop zei de Profeet ﷺ: ‘Het toekennen van partners aan Allah en het slecht behandelen van de ouders.’(Sahieh al-Boekhaarie, 5976; Sahieh Moeslim, 87) Anderen aanroepen naast Allah Wij zeggen tegen de mensen die anderen …

Lees verderShirk (afgoderij)

Aanbidden moslims een andere god?

Eén Ware God Allereerst, er is maar Eén God Die het universum en de gehele mensheid schiep. Door de geschiedenis heen hebben mensen in hun gedachten valse goden gecreëerd en hebben zij onjuiste ideeën over de Almachtige God bedacht. Toch is er nog steeds maar Eén Ware God – en Hij alleen is het waard om aanbeden te worden. Helaas …

Lees verderAanbidden moslims een andere god?

De reis van het embryo

Wie beschermde jou binnenin, als een bevruchte eicel? Het meest naaste aan de mens is de mens zelf. Hoeveel van ons kennen zichzelf werkelijk, zonder eerst aan de omgeving die ons omringt te denken? Er zijn vele dingen in ons waar wij ofwel achteloos in zijn wat betreft de grootsheid ervan, of we nemen het als vanzelfsprekend. Laat ons de …

Lees verderDe reis van het embryo

Imam Aboe Haniefah & de atheïsten

Imam Aboe Haniefah Eén van de geleerden van de Islam – bekend als Imam Aboe Haniefah (overleden in het jaar 150 van de islamitische jaartelling) – debatteerde eens met enkele atheïsten. Hij vroeg hun: ‘Wat zou je zeggen over iemand die je vertelt dat hij een geladen schip zag, zonder kapitein en bemanning, temidden van een hevige storm, maar toch …

Lees verderImam Aboe Haniefah & de atheïsten

Het geloof in Allah

Het geloof in Allah houdt in dat je gelooft dat:   Allah bestaat. Allah Levend, Alwetend en Almachtig is. Allah de Heer der werelden is en dat er geen heer buiten Hem bestaat. Allah het absolute Koninkrijk bezit. De onvoorwaardelijke lof aan Allah toekomt. Alle zaken terugkeren tot Allah. Allah Degene is Die het waard is om aanbeden te worden …

Lees verderHet geloof in Allah