Het geloof in de voorbeschikking

Dit is de zesde pilaar van de pilaren van het geloof. Imam an-Nawawie legde de betekenis van het geloof in deze pilaar als volgt uit in zijn boek ‘Sharh al-Arba’ien’: ‘Dat je gelooft dat Allah alle zaken in de oudheid heeft voorbeschikt, dat Hij weet op welk tijdstip en welke plaats deze zaken plaatsvinden en dat deze plaatsvinden op de …

Lees verderHet geloof in de voorbeschikking

Enkele profijten van het geloof in de voorbeschikking

1. Tevredenheid en zekerheid Allah zegt: ‘Er vindt geen ramp plaats, behalve met de toestemming van Allah.’ [Soerat at-Taghaaboen 64:11] ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: ‘Dat wil zeggen: met het bevel en de voorbeschikking van Allah.’ Allah zegt: ‘Wie in Allah gelooft, diens hart zal Hij leiden.’ [Soerat at-Taghaaboen 64:11] Imam Ibn Kathier zei hierover: …

Lees verderEnkele profijten van het geloof in de voorbeschikking