Hoe verricht ik het gebed?

1. Verricht de intentie. Dit is een vastberadenheid in het hart dat je een bepaald gebed gaat verrichten. De intentie mag niet uitgesproken worden. 2. Plaats een voorwerp (soetrah) voor je (van ongeveer een halve meter hoog) en laat niemand tussen jou en dit voorwerp langs lopen. 3. Wend je hele lichaam tot de gebedsrichting, namelijk het Gewijde Huis in …

Lees verderHoe verricht ik het gebed?

De tweede pilaar van de Islam

De tweede pilaar van de Islam: het gebed Vijf korte gebeden per dag op vijf verschillende tijden. Deze gebeden hebben een belangrijke plaats in de Islam.  Zij vormen de connectie tussen de moslim en zijn Schepper. In het gebed smeekt de moslim zijn Heer vijf keer per dag om Zijn gunsten en roept hij Hem nederig aan. Omdat het gebed …

Lees verderDe tweede pilaar van de Islam

Hoe verricht je het gebed?

Het ochtendgebed bestaat uit twee gebedseenheden (raka’aat). 1. Heb de intentie in je hart. 2. Richt je naar de qiblah (de richting van de Ka’bah in Mekka). 3. Hef je handen op tot aan je oren en zeg: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste).’ 4. Plaats je rechterhand over je linkerhand op je borst. 5. Reciteer de volgende smeekbede: ‘Soebhaanakallaahoemma …

Lees verderHoe verricht je het gebed?

De voorwaarden van het gebed

1. Het aanbreken van de tijd van het gebed.(Soerat an-Nisaa 4:103) 2. Het verkeren in een toestand van reinheid.(Sahieh al-Boekhaarie, 135; Sahieh Moeslim, 225) 3. De zuiverheid van: Het lichaam (Irwaa- al-Ghaliel van Imam al-Albaanie, 280)De kleding (Sahieh al-Boekhaarie, 307; Sahieh Moeslim, 291)De plaats waar men het gebed verricht (Sahieh al-Boekhaarie, 6128) 4. De bedekking van de te verbergen lichaamsdelen.(Tafsier …

Lees verderDe voorwaarden van het gebed

Wat maakt het gebed ongeldig?

1. Opzettelijk eten en drinken.(Al-Awsat van Imam Ibn al-Moendhir, 3/248) 2. Opzettelijk spreken van woorden die geen betrekking hebben op het corrigeren van het gebed. Wat betreft het spreken van woorden die wel betrekking hebben op het corrigeren van het gebed, dit is toegestaan als de imam na het horen van ‘Soeb h aanallaah’    (Verheerlijkt is Allah) nog niet …

Lees verderWat maakt het gebed ongeldig?

De voortreffelijkheid van het gemeenschappelijke gebed (salaat al-djamaa’ah)

Allah verheugt Zich om het gemeenschappelijke gebed en om degenen die het gemeenschappelijke gebed bijwonen.(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 406) Het gebed met de gemeenschap is zevenentwintig keer beter dan het gebed dat alleen wordt verricht.(Sahieh al-Boekhaarie, 645; Sahieh Moeslim, 650) Allah bereidt een woning in het Paradijs voor degene die naar de moskee gaat en terugkeert.(Sahieh al-Boekhaarie, 662; Sahieh Moeslim, 669) …

Lees verderDe voortreffelijkheid van het gemeenschappelijke gebed (salaat al-djamaa’ah)

De voortreffelijkheid van de gebedsoproep (adhaan)

1. Wanneer er tot het gebed wordt opgeroepen, vlucht de Satan terwijl hij winden laat.(Sahieh al-Boekhaarie, 608; Sahieh Moeslim, 389) 2. Als de mensen de voortreffelijkheid van de gebedsoproep zouden kennen, dan zouden zij erom loten.(Sahieh al-Boekharie, 615; Sahieh Moeslim, 437) 3. Degenen die tot het gebed oproepen, zullen de langste nekken hebben op de Dag der Opstanding.(Sahieh Moeslim, 387) …

Lees verderDe voortreffelijkheid van de gebedsoproep (adhaan)

Fouten in het gebed

1. Het bidden in strakke kleding die de vorm van de verborgen lichaamsdelen toont. 2. Het bidden in dunne, doorzichtige kleding. 3. Het bidden in kleding die onder de enkels valt (dit geldt alleen voor de man). 4. Het bidden met opgestroopte mouwen. 5. Het bidden terwijl men de mond bedekt heeft. 6. Het bidden met ontblote schouders. 7. Het …

Lees verderFouten in het gebed

Het gebed van de reiziger

1. Wanneer men op reis gaat, is men verplicht de gebeden in te korten en is men aanbevolen de gebeden samen te voegen. (Irwaa- al-Ghaliel van Imam al-Albaanie, 638) 2. Het inkorten van de gebeden gebeurt door de gebeden van vier gebedseenheden in te korten tot twee gebedseenheden. (Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 2814) 3. Er is geen minimale afstand vastgesteld voor …

Lees verderHet gebed van de reiziger