De derde pilaar van de Islam

Het geven van de Zakat, het geld voor de armen.  Dit is een jaarlijkse uitgave aan de armen en degenen die recht hebben op deze uitgave. Zakat betekent letterlijk: zuivering.  Het geven van geld aan dit goede doel zuivert als het ware de inkomsten van de rijken. De Zakat is verplicht voor diegenen die een jaar lang een bepaald bedrag …

Lees verderDe derde pilaar van de Islam

De zakat (verplichte liefdadigheid)

De zakat is één van de pilaren en grootse fundamenten van de Islam. Op vele plaatsen in de Koran wordt de zakat naast het gebed genoemd. De moslims hebben overeenstemming over de verplichting van de zakat. Degene die de verplichting van de zakat ontkent terwijl hij hier kennis van heeft, is een ongelovige. Degene die te gierig is om de …

Lees verderDe zakat (verplichte liefdadigheid)

De hoogte van de grensbedragen (nisaab)

1. Graansoorten, groenten en fruit. Het grensbedrag hiervan is 612 kg. Wanneer deze hoeveelheid is bereikt, dient men een tiende uit te geven van datgene wat door de regen of waterbronnen is bewaterd en een twintigste van datgene wat kunstmatig is bewaterd. 2. Betalingsmiddelen (goud, zilver en geld). Goud. Het grensbedrag hiervan is 85 gram. Wanneer deze hoeveelheid is bereikt, …

Lees verderDe hoogte van de grensbedragen (nisaab)

Zakat (de verplichte liefdadigheid)

Wat is zakat? De zakat (verplichte liefdadigheid) is één van de pilaren van de Islam. Op vele plaatsen in de Koran wordt de zakat naast het gebed genoemd. Allah zei: ‘Onderhoud het gebed en geef de zakat.’ (Soerat al-Baqarah 2:110) De Profeet ﷺ zei: ‘De Islam is gebouwd op vijf zaken…’ Hij vermeldde daaronder de zakat. (Al-Boekhaarie en Moeslim) Wanneer …

Lees verderZakat (de verplichte liefdadigheid)

De voorwaarden voor het geven van zakat

1. De Islam. De zakat is dus niet verplicht voor de niet-moslim. 2. Men dient volledige beschikking te hebben over het bezit waarover men zakat wil geven. Dat wil zeggen dat je het bezit in je hand hebt of dat je in staat bent het te bemachtigen. 3. Drempelbedrag (nisaab). Het bezit moet het drempelbedrag bereiken dat door de islamitische …

Lees verderDe voorwaarden voor het geven van zakat

De wijsheden achter de zakat

Achter de zakat schuilen vele wijsheden en nobele doelstellingen die duidelijk worden wanneer men de teksten uit de Koran en de Soennah over de zakat en liefdadigheid overpeinst. Enkele van deze wijsheden zijn: 1. Het zuiveren van de ziel van de zonden – waaronder gierigheid – en de kwade effecten ervan op het hart. Allah zei:  ‘Neem een liefdadigheid van …

Lees verderDe wijsheden achter de zakat

Wie heeft er recht op zakaat?

Degenen die recht hebben op zakaat zijn vermeld in de Woorden van Allah:  ‘De liefdadigheden zijn alleen voor de armen, de behoeftigen, degenen die hierin werkzaam zijn, degenen wier harten gehecht worden, voor de slaven, de schuldenaars, voor de zaak van Allah en voor de reiziger zonder proviand. Een verplichting van Allah. Allah is Alwetend, Alwijs.’  [Soerat at-Tawbah 9:60] De liefdadigheden: hier …

Lees verderWie heeft er recht op zakaat?