Hoe moet een zieke zich reinigen?

1. De zieke is verplicht zich te reinigen met water door de kleine rituele wassing te verrichten voor de kleine onreinheid en de grote rituele wassing te verrichten voor de grote onreinheid. 2. Als de zieke niet in staat is om gebruik te maken van water omdat hij te zwak is of vreest dat de ziekte zal verergeren of de …

Lees verderHoe moet een zieke zich reinigen?

Welke dingen zijn verplicht in de grote wassing (ghoesl)?

1. De intentie. (Sahieh al-Boekhaarie, 1; Sahieh Moeslim, 1907) 2. Het zeggen van ‘Bismillaah’ . De vertaling hiervan is als volgt: ‘In de Naam van Allah.’ (Sahieh Soenan Abie Daawoed, 92) 3. Het wassen van alle lichaamsdelen. (As-Sayl al-Djarraar van Imam ash-Shawkaanie, 1/113) (Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 1/198-199)

Wanneer is het verrichten van de grote wassing (ghoesl) verplicht?

1. Na het hebben van een zaadlozing, ongeacht of dit nu plaatsvindt tijdens het slapen of tijdens het wakker zijn.(Al-Moeghnie van Imam Ibn Qoedaamah, 1/197) 2. Na het hebben van geslachtsgemeenschap waarbij het ronde uiteinde van het mannelijke geslachtsdeel in het vrouwelijke geslachtsdeel verdwijnt, zelfs als er geen orgasme plaatsvindt.(Al-Madjmoe’ Sharh al-Moehaddhab van Imam an-Nawawie, 2/133) 3. Na het eindigen …

Lees verderWanneer is het verrichten van de grote wassing (ghoesl) verplicht?

De handelingen in de grote wassing (ghoesl)

1. Het wassen van de handen.(Sahieh al-Boekhaarie, 248; Sahieh Moeslim, 316) 2. Het wassen van de  privé  delen.(Sahieh al-Boekhaarie, 248; Sahieh Moeslim, 316) 3. Het wassen van de handen met zeep of iets dergelijks.(Sahieh al-Boekhaarie, 259; Sahieh Moeslim, 317) 4. Men is verplicht de handen te wassen voordat men deze in het water plaatst.(Sahieh Moeslim, 316) 5. Het verrichten van …

Lees verderDe handelingen in de grote wassing (ghoesl)

De dingen die verplicht zijn in de kleine rituele wassing (woedoe)

1. De intentie. Dit is een vastberadenheid in het hart om de kleine rituele wassing te verrichten. De intentie mag niet worden uitgesproken, want dat is een innovatie.(Al-Boekhaarie, 1; Moeslim, 1907) 2. Het zeggen van ‘Bismillaah’, oftewel: ‘In de Naam van Allah’, voordat je de kleine rituele wassing verricht.(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 92; Irwaa- al-Ghaliel, 81) 3. Het eenmaal spoelen …

Lees verderDe dingen die verplicht zijn in de kleine rituele wassing (woedoe)

De dingen die aanbevolen zijn in de woedoe (kleine rituele wassing)

1. Het gebruiken van de houten tandenborstel (siwaak). Dit geldt ook voor de vastende, zowel in het begin van de dag als het einde ervan.(Irwaa- al-Ghaliel van Imam al-Albaanie, 70) 2. Het wassen van de handen aan het begin van de kleine rituele wassing.(Al-Boekhaarie, 186; Moeslim, 235) 3. Het wrijven over de lichaamsdelen voor degene die niet erg behaard is. …

Lees verderDe dingen die aanbevolen zijn in de woedoe (kleine rituele wassing)

De voortreffelijkheid van de kleine rituele wassing (woedoe)

1. Wanneer iemand de kleine rituele wassing verricht op de wijze van de Profeet Mohammed ﷺ, zullen zijn voorgaande zonden worden vergeven.(Moeslim, 229) 2. Wanneer iemand de kleine rituele wassing op een perfecte wijze uitvoert en daarna het gebed verricht, zullen zijn zonden tussen dat gebed en het daaropvolgende worden vergeven.(Al-Boekhaarie, 160; Moeslim, 227) 3. Wanneer iemand de kleine rituele …

Lees verderDe voortreffelijkheid van de kleine rituele wassing (woedoe)