Wanneer is het verrichten van de grote wassing (ghoesl) verplicht?

1. Na het hebben van een zaadlozing, ongeacht of dit nu plaatsvindt tijdens het slapen of tijdens het wakker zijn.(Al-Moeghnie van Imam Ibn Qoedaamah, 1/197) 2. Na het hebben van geslachtsgemeenschap waarbij het ronde uiteinde van het mannelijke geslachtsdeel in het vrouwelijke geslachtsdeel verdwijnt, zelfs als er geen orgasme plaatsvindt.(Al-Madjmoe’ Sharh al-Moehaddhab van Imam an-Nawawie, 2/133) 3. Na het eindigen …

Lees verderWanneer is het verrichten van de grote wassing (ghoesl) verplicht?

Wat verbreekt de kleine rituele wassing (woedoe)?

1. De dingen die het lichaam verlaten via het achterwerk of het geslachtsdeel, zoals: Urine (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2801) Voorvocht (Sahieh al-Boekhaarie, 269; Sahieh Moeslim, 306) Sperma (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 99) Uitwerpselen (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2801) Wind (Sahieh al-Boekhaarie, 6954; Sahieh Moeslim, 225) 2. Het aanraken van het geslachtsdeel gepaard met lust.  (Sahieh Soenan Abie Daawoed, 166-167) 3. Het eten …

Lees verderWat verbreekt de kleine rituele wassing (woedoe)?

Hoe verricht ik het gebed?

1. Verricht de intentie. Dit is een vastberadenheid in het hart dat je een bepaald gebed gaat verrichten. De intentie mag niet uitgesproken worden. 2. Plaats een voorwerp (soetrah) voor je (van ongeveer een halve meter hoog) en laat niemand tussen jou en dit voorwerp langs lopen. 3. Wend je hele lichaam tot de gebedsrichting, namelijk het Gewijde Huis in …

Lees verderHoe verricht ik het gebed?

Hoe verricht je het gebed?

Het ochtendgebed bestaat uit twee gebedseenheden (raka’aat). 1. Heb de intentie in je hart. 2. Richt je naar de qiblah (de richting van de Ka’bah in Mekka). 3. Hef je handen op tot aan je oren en zeg: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste).’ 4. Plaats je rechterhand over je linkerhand op je borst. 5. Reciteer de volgende smeekbede: ‘Soebhaanakallaahoemma …

Lees verderHoe verricht je het gebed?

Wat maakt het gebed ongeldig?

1. Opzettelijk eten en drinken.(Al-Awsat van Imam Ibn al-Moendhir, 3/248) 2. Opzettelijk spreken van woorden die geen betrekking hebben op het corrigeren van het gebed. Wat betreft het spreken van woorden die wel betrekking hebben op het corrigeren van het gebed, dit is toegestaan als de imam na het horen van ‘Soeb h aanallaah’    (Verheerlijkt is Allah) nog niet …

Lees verderWat maakt het gebed ongeldig?

Hoe verricht je het gebed over een dode?

1. Heb de intentie in je hart om het dodengebed te verrichten 2. Zeg viermaal: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste).’ 3. Na de eerste uitspraak van ‘Allaahoe akbar’ dien je toevlucht te zoeken bij Allah tegen de verbannen Satan (a’ oe dhoe billaahi minash shay t aanir radjiem), de Naam van Allah te noemen (bismillaahir ra h maanir ra …

Lees verderHoe verricht je het gebed over een dode?

Hoe moet een zieke bidden?

1. De zieke is verplicht om het verplichte gebed staand te verrichten, zelfs als hij voorover moet hangen of op een muur of stok moet steunen. 2. Als de zieke niet in staat is om staand te bidden, mag hij zittend bidden. Het beste is dat hij de staande en buigende (roekoe’) houding in de kleermakerszit verricht. 3. Als de …

Lees verderHoe moet een zieke bidden?