10: de letter raa ر

Beknopte samenvatting van deze video:

De raa is een koppige letter die niet verbonden wordt met de letter erna, maar alleen verbonden wordt met de letter ervoor.

Als losse letter wordt de raa als volgt geschreven:

ر

In het begin van een woord wordt de raa als volgt geschreven:

ر

In het midden van een woord wordt de raa als volgt geschreven:

ــر

In het eind van een woord wordt de raa als volgt geschreven:

ــر

De raa komt uit de voorkant van je tong samen met het tandvlees boven je bovenste twee voortanden. De voorkant van je tong komt tegen het tandvlees boven je bovenste twee voortanden aan, maar in het midden van de voorkant van je tong blijft er een kleine opening waardoor het geluid naar buiten gaat.

De raa wordt soms dik uitgesproken en soms dun uitgesproken.
Wanneer de raa een fathah (a-klank) heeft, wordt hij dik uitgesproken.
Wanneer de raa een dammah (oe-klank) heeft, wordt hij dik uitgesproken.
Wanneer de raa een kasrah (i-klank) heeft, wordt hij dun uitgesproken.

Een fout die sommige mensen maken, is dat zij de raa uitspreken als een ghayn.

Het is belangrijk om een kleine opening vrij te laten in de voorkant van je tong. Als je dat niet doet, krijg je een rollende raa en dat is fout. Als je je tong helemaal niet tegen het tandvlees plaatst, krijg je een kakkerige raa en dat is ook fout.

Een woord dat begint met de letter raa:
Ramadaan رَمَضَان
Ramadaan is de negende maand van de islamitische kalender, de maand waarin de moslims moeten vasten.