De kracht en schoonheid van Soerat al Ikhlas

In deze video maken we kennis met de kracht en de schoonheid van Soerat al Ikhlas. We leren waarom deze Soerah zo belangrijk is en wat deze Soerah zo mooi en speciaal maakt. We zien wat voor liefde de Profeet sallallaahoe ‘alayhi wa sallam voor deze Soerah had en hoe vaak hij deze per dag reciteerde. We leren waarom Allah de vier kortste hoofdstukken van de Koran heeft uitgekozen en deze zo geliefd heeft gemaakt bij alle moslims: Soerat al Ikhlas, Soerat al Kawthar, Soerat al ‘Asr en Soerat al Kafirun. Deze vier kortste hoofdstukken van de Koran behandelen de belangrijkste onderwerpen voor ons en vormen samen onze hele religie.