Soerat al Falaq: Ayah 1

In deze video gaan wij samen leren hoe wij Ayah 1 van Soerat al Falaq op de juiste manier horen te lezen: Qoel A’oedhoe Bi Rabbil Falaq.