Diepgaande Tafsir (uitleg) van Soerat al Fatihah

Diepgaande Tafsir (uitleg) van Soerat al Fatihah

In deze 13 video’s maken we een diepgaande studie van de betekenissen van Soerat al Fatihah zoals je dit nooit ergens hebt gehoord of gelezen. Wat je in deze video’s leert, is een samenvatting van meer dan 50 boeken van tafsir, de uitleg en interpretatie van de Koran, door de grote Imams van de Islam.

Alles wat zij over de betekenissen van Soerat al Fatihah hebben gezegd, wordt in deze 13 video’s voor jou samengevat in duidelijke woorden en makkelijke taal.

In de eerste introductievideo leren we waarom het zo belangrijk voor ons is om de Koran te bestuderen en te begrijpen en wat de enorme beloningen zijn voor degene die zich hiermee bezighoudt.

Daarna maken we een begin met Soerat al Fatihah. We maken eerst kennis met de Basmalah en we bestuderen de woorden Bismi. We maken een diepgaande studie van het woord Allah en we maken kennis met de prachtige betekenissen van deze prachtige en krachtige Naam. En we bestuderen de Namen van Allah: ar-Rahman en ar-Rahim. We leren waar deze Namen vandaan komen, wat de verschillende betekenissen zijn van deze twee Namen en wat het verschil is tussen deze twee Namen.

Daarna gaan we over naar de woorden Alhamdu Lillahi. We leren wat de betekenissen zijn van deze woorden en wat de kracht en gunsten zijn van deze woorden. We bestuderen de woorden Rabbil ‘Alamin en we leren waar deze woorden vandaan komen en wat de verschillende betekenissen zijn van deze woorden.

Verder maken we een diepgaande studie van de Namen van Allah: Maalik & Malik. We leren waar deze twee Namen vandaan komen, wat de verschillende betekenissen zijn van deze twee Namen en welke effecten deze Namen op ons zouden moeten hebben. En we bestuderen de woorden Maliki Yawmid Din, wat de betekenissen zijn van deze woorden en waarom Allah zegt: Maliki Yawmid Din.

Wanneer we dit hebben gehad, gaan we over naar de woorden Iyyaka Na’budu. We leren waarom deze zin op deze manier is geformuleerd en wat het woord ‘Ibadah werkelijk inhoudt. We bestuderen de woorden Wa Iyyaka Nasta’in en we leren wat de betekenissen zijn van deze woorden en waarom deze zin op deze manier is geformuleerd.

Vervolgens maken we een diepgaande studie van de woorden Ihdinas Siratal Mustaqim en leren we wat het allerbelangrijkste is wat we Allah moeten vragen. We leren wat het woord Hidayah werkelijk betekent en welke verschillende soorten Hidayah er bestaan. Ook leren we wat het woord Sirat betekent, wat het woord Mustaqim betekent en wat er bedoeld wordt met as-Siratul Mustaqim.

Daarna gaan we over naar de woorden Siratal Ladhina An’amta ‘Alayhim en leren we wat het woord Ni’mah werkelijk betekent. We zien wie er bedoeld wordt met Alladhina An’amta ‘Alayhim en we maken kennis met de 4 beste groepen mensen. We maken een diepgaande studie van de woorden Ghayril Maghdubi ‘Alayhim en we zien welke mensen hiermee worden bedoeld. We leren het belang van het volgen van de waarheid en het praktiseren van de kennis die je hebt. Tot slot maken we een diepgaande studie van de woorden Wa Lad Dallin en leren we welke mensen hiermee worden bedoeld en het belang van het opdoen van kennis.

Deze Tafsir is een noodzaak voor iedereen die wil weten wat hij of zij dagelijks reciteert in zijn of haar gebed. Als jij jouw gebed nieuw leven wil inblazen en van jouw gebed wilt genieten! Begin nu je Koranreis om dit alles te ervaren! 

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Koranstudies en Islamcursussen) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie