Diepgaande Tafsir (uitleg) van Soerat al Ikhlas

Diepgaande Tafsir (uitleg) van Soerat al Ikhlas

In deze video’s maken we een diepgaande studie van Soerat al Ikhlas. Deze korte Soerah van 4 zinnetjes die een kind makkelijk uit zijn hoofd kan leren, maar die ons alles vertellen wat wij moeten weten over onze Schepper. Alle misvattingen die er bestaan over de Schepper worden in deze Soerah opgehelderd.

Deze Soerah is gelijk aan een derde van de Koran. De Profeet Mohammed sallallaahoe ‘alayhi wa sallam heeft ons geleerd dat het paradijs gegarandeerd is voor iedereen die deze Soerah begrijpt en waarmaakt.

De reden hiervan is dat deze Soerah ons leert kennen wie onze Meester is en dit is de allereerste verplichting van elke moslim: het leren kennen van Allah. Deze verplichting komt vóór alle andere verplichtingen. Voordat wij moeten leren hoe wij Allah aanbidden, moeten wij eerst leren Wie wij eigenlijk aanbidden.

Het leren kennen van Allah is de bron van al het geluk, het paradijs op aarde. Het leren kennen van Allah is de oplossing voor al onze problemen. In deze duistere en moeilijke tijden hebben wij de grootste behoefte aan het kennismaken met Allah.

Dat is wat wij samen gaan doen in deze diepgaande analyse van deze Soerah. Begin nu je Koranreis om dit alles te ervaren! 

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Koranstudies en Islamcursussen) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie