Geef een Ultra videopakket cadeaubon weg aan behoeftigen, zieken, nieuwe (of beginnende) moslims, niet-moslims en mensen met problemen:

Wij krijgen vele verzoeken binnen van mensen die heel krap zitten en niet in staat zijn om ons Ultra videopakket aan te schaffen. Ook krijgen wij berichten met andere verhalen binnen die ons diep raken, zoals mensen die erg ziek zijn, heel erg down zijn, nieuwe bekeerlingen met problemen en andere mensen.

Wij hebben velen van hen verblijd met een gratis pakket en wij hebben met onze eigen ogen gezien hoe positief deze mensen werden beïnvloed en hoe zij sterker in het leven kwamen te staan. Helaas zijn wij financieel niet in staat om veel pakketten gratis weg te geven en daarom vragen wij jou om hulp.

Via onze cadeaubonnen kan je een Ultra Sakeenah videopakket (voor kinderen, jongeren en volwassen: 350+ video’s) cadeau doen aan behoeftigen, zieken, depressieve mensen, bekeerlingen, enz. Deze cadeaubon geven wij weg via onze kanalen, zoals Facebook, Instagram, WhatsApp of Snapchat. Èèn van de beste daden is het verblijden van je broeder/zuster!

Door jouw gift maak jij het mogelijk dat onze broeders en zusters met problemen de Islam kunnen bestuderen om hun leven zodoende positief te veranderen. Alles wat zij leren, onderwijzen en aan anderen doorgeven, komt op jouw weegschaal van goede daden terecht. Jouw gift is een sadaqah jariyah (doorlopende liefdadigheid).

De Profeet Mohammed ﷺ zei: “Wanneer de mens sterft, stoppen al zijn daden, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar men profijt van heeft en een oprecht kind dat smeekbeden voor hem verricht.” (Sahieh Moeslim, 1631)

Imam Ibn al-Djawzie zei: ‘Als jij wenst dat jouw daden na jouw dood niet zullen stoppen, doe dan je best om kennis te verspreiden.’ (At-Tadhkirah, blz. 55)

De Profeet Mohammed ﷺ zei: ‘Allah, Zijn Engelen, de bewoners van de hemelen en de aarde, zelfs de mier in zijn hol en zelfs de vissen bidden voor degene die de mensen het goede onderwijst.’ (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2685)

Imam ‘Abdoellaah ibn al-Moebaarak zei: ‘Na het profeetschap ken ik niets dat beter is dan het verspreiden van kennis.’ (Siyar A’laam an-Noebalaa- 8/378)

Het is ook mogelijk om je Zakaah hieraan te besteden:

Shaykh Ibn Djibrien zegt: ‘Zonder twijfel is het toegestaan om de Zakaah te besteden aan het verspreiden van kennis door middel van audio’s/video’s of boeken en het drukken van Koranboeken als daar geen andere middelen voor zijn.’ (website van de shaykh)

Shaykh Khaalid al Moeslih zegt: ‘Het is toegestaan om de Zakaah te besteden aan de projecten van islamitische kennis in al haar soorten en vormen. Vooral in deze tijd waarin de mensen geen liefdadigheid geven aan kennis, maar meer aan waterputten, weeskinderen en armen. Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz heeft een duidelijke fatwa hierover.’ (website van de shaykh)