Islamcursus: Leven met de Mooiste Namen van Allah

Welkom in deze unieke cursus ‘Allah: Leven met de Mooiste Namen van Allah’
Een cursus van 21 video’s en langer dan 10 uur!

Het onderwerp van deze cursus is de allereerste plicht van elk mens op aarde en de reden waarvoor wij zijn geschapen. Wij bestuderen in deze cursus de allerbeste en allerbelangrijkste wetenschap die een mens kan bestuderen. Deze cursus geeft antwoord op de allereerste vraag die ieder van ons na zijn overlijden gaat krijgen. Datgene wat wij in deze cursus gaan leren, vormt de eerste stap naar het verwijderen van alle verdriet, alle zorgen en alle eenzaamheid uit onze harten. Elk mens is op zoek naar geluk en in deze cursus gaan wij ons bezighouden met de bron van alle geluk.

Datgene wat wij in deze cursus gaan leren, geeft een enorme boost aan ons geloof en leidt ons naar de zoetheid van het geloof waar wij allemaal naar verlangen. Wij gaan samen een spirituele reis maken met onze harten, een reis naar Allah. Het doel van deze cursus is om het hoogste niveau van het geloof te bereiken, namelijk het niveau van Ihsan: dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet. Wij gaan Allah leren kennen aan de hand van Zijn Mooiste Namen.

In dit eerste deel behandelen wij samen 9 van de Mooiste Namen van Allah op een heel intensieve, maar prachtige manier en wij leren hoe wij deze Namen in praktijk kunnen brengen in ons dagelijkse leven en hoe wij met deze Namen van Allah kunnen leven. Ons doel is om op den duur alle Namen van Allah die in de Koran en de Soennah staan vermeld op deze geweldige manier te behandelen en zodoende ons leven te veranderen in een paradijs op aarde!

In deze nieuwe en unieke cursus gaan we de volgende onderwerpen behandelen:

1. Waarom moeten we Allah leren kennen?
2. Hoe leren we Allah kennen?
3. Allah heeft 99 Namen
4. Rahman & Rahim
5. De Rahmah van Allah in de Koran
6. De Rahmah van Allah in de schepping
7. De speciale Rahmah van Allah
8. De Rahmah van Allah in het hiernamaals
9. Hoe kunnen wij de Namen Rahman en Rahim in praktijk brengen?
10. Hoe kunnen wij leven met de Namen Rahman en Rahim?
11. Ghafir & Ghafur & Ghaffar
12. Al Ghafur: Degene Die de grootste zonden vergeeft
13. Al Ghaffar: Degene Die oneindig veel zonden vergeeft
14. Hoe kunnen wij de Namen Ghafir, Ghafur en Ghaffar in praktijk brengen?
15. Andere manieren om je zonden uit te wissen
16. Malik & Maalik & Maliek
17. Wie is de Ware Koning?
18. Hoe kunnen wij de Namen Malik, Maalik en Maliek in praktijk brengen?
19. Salam
20. Hoe kunnen wij de Naam Salam in praktijk brengen?
21. De groet van Salam

 

 

Plaats een reactie