Bi Rabbil (Ayah 1)

In deze video leren we wat de Naam Rabb werkelijk betekent, welke geheimen hierachter schuilen en waarom wij juist bij deze Naam van Allah bescherming zoeken.

Belangrijke lessen

Qul A’udhu Bi Rabbil Falaq.
Qul betekent: zeg.
A’udhu betekent: ik vlucht, ik zoek bescherming, ik houd vast.

Bi is een voorzetsel met 15 verschillende betekenissen. Maar in deze zin betekent Bi:
1 Naar: ik vlucht naar
2 Bij: ik zoek bescherming bij
3 Aan: ik houd vast aan

Naar wie vlucht je? Bij wie zoek je bescherming? Aan wie houd je vast? Aan Rabbil Falaq: de Rabb van de Falaq.

Wat betekent Rabb? Rabb is een Naam van Allah en komt van de stam: rababa (de letters raa, baa en baa).

Rababa betekent o.a.:
1 Bezitten
2 Macht hebben over
3 Heersen over
4 Besturen
5 Opvoeden
6 Verzorgen
7 Grootbrengen
8 Versterken
9 Bewaken
10 Beschermen
11 Liefhebben
12 Dichtbij zijn

Rabb betekent dus:
1 De Bezitter
2 De Meester
3 De Machthebber
4 De Heerser
5 De Koning
6 De Bestuurder
7 De Opvoeder
8 De Verzorger
9 De Helper
10 De Versterker
11 De Bewaker
12 De Beschermer
13 Degene Die liefheeft
14 Degene Die altijd dichtbij is

Waarom zoeken wij bescherming bij de Naam Rabb?

1) Omdat de Rabb de Bezitter en Meester is van alle dingen. Alles is onder Zijn Macht en Zijn Bestuur.

2) Omdat de Rabb de Opvoeder, de Verzorger, de Helper en de Beschermer is. Hij zorgt voor ons en Hij helpt ons en beschermt ons tegen al het kwaad.

3) Omdat de Rabb de Meest Liefdevolle is. Hij houdt van ons en Hij beschermt ons tegen al het kwaad.

De Naam Rabb is de meest geschikte Naam van Allah om bescherming bij te zoeken. Daarom zien we ook dat de Naam Rabb vaak gebruikt wordt in de smeekbeden waarin men om bescherming vraagt.